TEKNOFOBIA KAUTTA AIKAIN

Taneli Virjonen & Marika Vuorinen

” Technophobia is the fear or dislike of advanced technology or complex devices”

Teknofobia tarkoittaa pelkoa tai vahvaa inhoa teknologiaa ja monimutkaisia laitteita, erityisesti tietokoneita, kohtaan.

 

Teknofobia on monenlaisia tulkintoja, mutta tekniikan yhä kehittyessä, kehittyvät myös teknofobian monet muodot.


Termiä käytetään yleensä puhuttaessa järjettömistä peloista, mutta joskus peloille on pystytty näyttämään perusteita.

 

.